Ματσάρες σαν το Γαλλία-Αργεντινή ή το Βέλγιο-Ιαπωνία μας έχουν αποζημιώσει για το φτωχό θέαμα κάποιων άλλων αγώνων.

Subscribe to Γιώργος Πετρίδης